HỖ TRỢ ONLINE

KINH DOANH

Ms.HẠNH

Hotline/zalo: 0902.552.267

KINH DOANH

Ms.QUYỀN

Hotline/zalo: 0903.499.762

KINH DOANH

Ms.TÚ

Hotline/zalo: 0906.870.631

KINH DOANH

Mr.PHONG

Hotline/zalo: 0908.496.455

KINH DOANH

Ms.VY

Hotline/zalo: 0855.279.671

SALES MARTEKING

Mr.CƯỜNG

Hotline/zalo: 0982.104.539

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN HÓA ĐƠN

Ms.YẾN

Zalo: 0906.796.526

KẾ TOÁN HÓA ĐƠN

Ms.TRINH

Zalo: 0906.870.239

GIAO HÀNG

ĐIỀU PHỐI GIAO HÀNG

Mr.PHONG

Hotline: 0913.603.000

KỸ THUẬT - BẢO HÀNG

KỸ THUẬT – BẢO HÀNH

Mr.DUY

Hotline: 0937.234.604