Chíp Hỗp Mực Dell 1130-1135

23.000 (Giá đã bao gồm VAT)