Chíp Hộp Mực Ricoh MP C 6000 – China

15.000 (Giá đã bao gồm VAT)