Chíp Hộp Mực Ricoh MP C6502 – China

18.000 (Giá đã bao gồm VAT)