Chíp Hộp Mực XEROX IV 2056 – China (Mực)

17.000 (Giá đã bao gồm VAT)