Chíp Hộp Mực Xerox IV 2060 – China (Mực)

17.000 (Giá đã bao gồm VAT)