Chíp Hộp Mực Xerox IV 4070 – China (Mực)

17.000 (Giá đã bao gồm VAT)