DRUM HP M252 GT (BAO TRẮNG- TAIWAN)

Giá:  21.000

Số Lượng: 

Thương hiệu: BAO TRẮNG - TAIWAN Mã sản phẩm: DR252GT Danh mục: ,