Drum SGT HP 05A-80A – CN 307

14.000

Dùng Cho Các Dòng Hộp Mực:
HP : 05A-80A
Canon : 319