Drum SGT HP 16A – CN 309

43.000

Dùng Cho Các Dòng Hộp Mực:
HP : 16A- 70A-93A-14A
Canon : 309-333