Drum SGT HP 55A

30.000

Dùng Cho Các Dòng Hộp Mực: HP: 55A