Gạt Lớn – Gạt Drum HP 16A-14A

13.500 (Giá đã bao gồm VAT)