Gạt Lớn – Gạt Drum HP 35A-85A

7.000 (Giá đã bao gồm VAT)