Gạt lớn – Gạt Drum Samsung 3050 – Xerox 3435

13.500 (Giá đã bao gồm VAT)