Gạt Lớn – Gạt Drum Samsung D1043-D104S

6.500 (Giá đã bao gồm VAT)