Gạt Nhỏ – Gạt Từ HP 35A-85A

4.000 (Giá đã bao gồm VAT)