Gạt Nhỏ – Gạt Từ Samsung D101-111S

7.500 (Giá đã bao gồm VAT)