Gạt Nhỏ – Gạt Từ Samsung D1043-D104S

7.500 (Giá đã bao gồm VAT)