Mực Nạp Laser Màu Hp 1025 / CN 7018 Zhono – Chemical

65,000

Mực Nạp Laser Màu Hp 1025 / CN 7018 Zhono – Chemical

Mực nạp dùng cho các dòng máy :Hp : 1027 – M 176-177 Canon: 7010-7018