Chính sách bảo mật tại Nhất Kiến Group.

1. Bảo đảm an toàn thông tin giao dịch

Đảm bảo an toàn thanh toán: trên website www.nhatkien.vn-www.nhatkien.net sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp với nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn thanh toán của khách hàng mua hàng và đăng kí tại Nhất Kiến Group. Chúng tôi sẽ không tính tiền cho đến khi việc đặt hàng được hoàn tất.

Đảm bảo an toàn đặt hàng: Những lệnh đặt hàng được xác nhận thông qua hệ thống website www.nhatkien.vn-www.nhatkien.net giờ đây còn được hỗ trợ với cam kết bảo đảm đặt hàng. Chúng tôi cam kết khách hàng nhận được đúng sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đã đặt hàng trên website.

2. Bảo mật thông tin

Nhất Kiến Group có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin đăng ký thông tin cá nhân của các thành viên ngay từ ngày thành viên đăng ký tham gia thành viên và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan đến bí mật thông tin cá nhân. Chúng tôi không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của thành viên khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp khi có yêu cầu cuả Cơ quan pháp luật.

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Nhất Kiến Group.

Chúng tôi sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố như: lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động về thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên những sự cố trên xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Nhất Kiến Group không chịu trách nhiệm liên đới.

3. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật của website

Chúng tôi cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn và ổn định cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật để khách hàng yên tâm và tin tưởng sử dụng dịch vụ. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể sử dụng dịch vụ, khách hàng thông báo kịp thời cho Nhất Kiến Group, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện cho các khách hàng.

Chúng tôi không giải quyết  khiếu nại, thông báo của khách hàng trong trường hợp lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác không do www.nhatkien.vn-www.nhatkien.net gây ra.


Cần hỗ trợ thêm thông tin Quý khách vui lòng liên hệ